Geertruidenberg Klassiek

- Toptalent musiceert in Theater de Bussel in Oosterhout.
Zondagmiddagconcerten, iedere eerste zondag van de maand. -

Vrienden

Al veel bezoekers zijn 'vaste klant' van Geertruidenberg Klassiek.
Het zijn mensen die het initiatief tot deze optredens een warm hart toedragen. Mensen die het belangrijk vinden dat er een podium is voor aankomende, jonge topmusici!

We slagen er steeds in jonge topmusici te werven voor deelname aan Geertruidenberg Klassiek.

Graag nodigen we u uit bij de Vrienden van Geertruidenberg Klassiek aan te schuiven.

De vrijwillige Vrienden-bijdragen variëren naar eigen inbreng tussen
€ 25 tot meer dan € 500 per jaar! 
Al die bedragen zijn uitsluitend bestemd voor een adequate vergoeding aan de deelnemende musici. 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL97RABO0154103179 ten name van de Stichting Geertruidenberg Klassiek o.v.v. 'Bijdrage vriend' en uw naam. Alvast hartelijk dank namens al die jonge musici voor inbreng bij de start van hun muziekcarrière. Dank ook namens publiek en werkgroep Geertruidenberg Klassiek en zeker namens 'de Vrienden'. Geertruidenberg Klassiek is een project van Stichting Geertruidenberg Klassiek.
 
Comité Vrienden contactpersoon: 
Leon Bastiaans info@pianovrienden.nl