Geertruidenberg Klassiek

- Jong toptalent musiceert in de Geertruidskerk te Geertruidenberg.
Zondagmiddagconcerten, iedere eerste zondag van de maand. -

Home

Geertruidenberg Klassiek is een serie concerten op iedere eerste zondag van de maand, ook in de carnavalsweek en de zomermaanden, met uitzondering van de maand januari!

Het begon allemaal met 'Koffie bij de Pianoin 's-Hertogenbosch. Inmiddels vindt dit initiatief navolging op diverse plaatsen. Zie hiervoor www.podia-klassiek.nl.

De locatie is de unieke middeleeuwse crypte van de Geertruidskerk van de Hervormde Gemeente te Geertruidenberg. 's Zomers is het er aangenaam koel en 's winters verwarmd, uiterst sfeervol en voorzien van een indrukwekkende concertvleugel! Op het projectiescherm achter de vleugel heeft het publiek goed zicht op de handen van de pianist. In het voorprogramma Prelude speelt extra jong talent. De presentatie is in handen van een jonge en enthousiaste presentator, genaamd Laurent Postma.

De organisatie heeft een reeks aanstormende jonge topmusici geselecteerd, die stuk voor stuk strijden om een plaats in de Finale in december. Na elk concert kunnen de bezoekers stemmen en een waardering voor de musici uitdrukken, waardoor bepaald wordt welke musici deelnemen aan de Finale. 

14.30 - Zaal open
14.50 - Crypte open
15.00 - Prelude: optreden van extra jonge topper(s)
15.15 - Hoofdprogramma en het interview
16.00 - Pauze
16.15 - Vervolg van het hoofdprogramma. Hierna is er een informeel samenzijn met musicus en presentator en wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt.

Een indruk van de concertreeks treft u aan op YouTube en is te zien door op onderstaande afbeelding te klikken.


Geertruidenberg Klassiek Concert impressie

Een indruk van de kerk en de crypte is te zien via deze link.

Met ingang van 1 februari 2014 is Geertruidenberg Klassiek door de Belastingdienst erkend als 'culturele instelling' (culturele Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hierdoor kunt u als particulier of via uw eigen bedrijf Geertruidenberg Klassiek steunen tegen gunstige fiscale voorwaarden: uw giften en (periodieke) schenkingen zijn in principe aftrekbaar van de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Particulieren mogen binnen bepaalde grenzen in de aangifte 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen, ook weer binnen bepaalde grenzen, 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Lees meer over de belastingvoordelen op de website van de belastingdienst.

Algemene informatie
Naam: Stichting Geertruidenberg Klassiek
Publieke naam: Geertruidenberg Klassiek
Bezoekadres: Elfhuizen 3, 4931 AX Geertruidenberg
Postadres: Venestraat 6, 4931 BP Geertruidenberg
Contact: R.A.M. Merkx (penningmeester)
Telefoon: 0653669741
E-mail: info@geertruidenberg-klassiek.nl
KvK-nummer: 59874058

Doelstelling
De stichting Geertruidenberg Klassiek heeft ten doel:

  • Om (jonge) musici een podium te geven om hun talenten te kunnen tonen aan de maatschappij, meer in het bijzonder de gemeenschap van Geertruidenberg en omstreken en het culturele bewustzijn van de maatschappij alsmede de talenten van jonge musici te bevorderen en tot uitdrukking te laten komen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Voorzitter: Ds. G.A. van de Weerd
Secretaris/penningmeester: R.A.M. Merkx
Bestuurslid: Mr. M.W. den Boer

Beleidsplan 2019
samenvatting: in 2019 worden de in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 gestarte activiteiten voortgezet en eventueel uitgebreid. De huidige activiteiten bestaan uit 11 maandelijkse recitals en incidentele extra optredens.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning. De Stichting maakt gebruik van vrijwilligers. Eventuele onkostenvergoedingen zijn nooit bovenmatig.